FLUR 2001 > 2023Arachnesound

AGF & Various

AGF Producktion

Regular price €12,00

Tax included.

LISTEN:
CLIP1 - CLIP2 - CLIP3 - CLIP4 - CLIP51.Arachne feat Ismini Samanidou 01:11
2.Blackathena feat Reine Linda Nyongo 03:14
3.Cassandra feat Savina Yannatou 02:15
4.Sappho of Lesbos ˜ 600 BC feat Maria Arapoglou 02:24
5.Myrtis of Anthedon ˜ 500 BC 02:08
6.Korinna ˜ 500 BC 00:42
7.Arete of Cyrene ˜ 500 BC 01:00
8.Ptolemais ˜ 330 feat Anna Stereopoulou 02:32
9.Hipparchia of Maroneia ˜ 320 BC 01:16
10.Nossis ˜ 300 BC 01:32
11.Leontion ˜ 300 BC 01:48
12.Anyte of Tegea ˜ 300 BC 01:42
13.Hypatia of Alexandria ˜ 370-416 AD feat Nicoleta Chatzopoulou 03:22
14.Kassiani ˜ 800 AD 01:54
15.Pamphile of Epidaurus ˜ 1 AD 00:38
16.Anna Komnene 1083-1153 01:10
17.Aganice Ainianos 1838–1892 01:16
18.Kallirhoe Parren 1861-1940 02:00
19.Irene Kountouris aka Raika 1901-1936 01:50
20.Maria Polydouri 1902-1930 feat Maria Papadomanolaki 02:30
21.Melpo Axioti 1905–1973 05:14
22.Rita Boumi-Papa 1906-1984 01:17
23.Domna Samiou 1928-2012 02:06
24.unknown Vlach women 01:56
25.Katerina Anghelaki-Rooke 1939-2020 00:44
26.Katerina Gogou 1940-1993 03:22
27.Eleni Varikas 1949 01:09
28.Lena Platonos 1951 02:36
29.Ioanna Zervou 00:53
30.Katerina Iliopoulou 1967 02:24
31.Dimitra Ioannou 1967 03:10
32.Eftychia Panayiotou 1980 02:56
33.Konstantina Korryvanti 1989 01:36
34.Marianna Karakoulaki 1989 01:20
35.Hermaphroditus 01:22
36.Kymopoleia 00:58